top of page

CAMİ TASARIMI FİKİR YARIŞMASI

Eşdeğer Mansiyon Ödülü

Cami / Mescid / Dini Yapı / Meydan

:T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İşveren

:Diyarbakır

Proje Yeri

:2019

Proje Yılı

:700 m²

Proje Alanı

"Her mekan bir söz barındırır. Mekanın kendisi ve içerdikleri, mekanın sözünü belirler. Mekanın mimari yapısı, mekanın içinde barındırdıkları insana yansır. Yani, mekanın kendisi ve içerdikleri bir araya gelerek mekanın mesajını ortaya koyar. Bu mesaj güçlü, zayıf, olumlu, olumsuz olabilir ancak yokluğu hiçbir zaman söz konusu değildir.” İnsan sürekli bir mekanın sınırları içindedir. Bu mekanlar, kendi işlev ve fikirlerine ait bir alan yaratır.  Bu alana giren ve bu alanda zaman geçiren insanın duygu, düşünce ve hareketleri mekanın söylediklerinden etkilenir.


"Az, çoktur." Bir ibadet mekanında “az”, ibadete odaklanmamızı ve kendimize ve Allah'a olan farkındalığımızı arttırır. Bu düşünce ile yola çıkılarak; İslamiyet’in özünde olan tevazu anlayışı ile bütünleşik, yalın ve sade bir mekan kurgusu hedeflenip, insanın ibadetini yaparken sadece kendisi ve Allah ile baş başa kalabilmesi fikrini kuvvetlendirmek amaçlanmıştır.

bottom of page