top of page

Anıt / Müze / Sergi Mekanı / Galeri / Peyzaj

İşveren

:Lüleburgaz Belediyesi

Proje Yeri

:Kırklareli, Lüleburgaz

Proje Yılı

:2019

Proje Alanı

:1.550 m²

"AN", "ANLAMA", "ANMA"

 

“Anma”; yaşanan “an”ları hatırlama ve “anlama”nın bir bütünüdür. Unutulanların hatırlanması, hatırlananların unutulma süresinin uzatılması veya bellekte kalıcılığının arttırılması için yaşamanın ve deneyimlemenin büyük bir etkisi vardır. Bir anma yapısının, geçmiş ve şimdiki zaman ile insan arasında ilişki kurarak, bilinmeyenleri öğreten, unutulanları hatırlatan, bilinenleri pekiştiren bir mekan olması beklenmektedir. Mekanların; zihinde yarattığı imgelemler ve bunun sonucunda oluşan "hisler", mekan ile insan arasındaki en kuvvetli iletişim biçimidir.

“ANMA; UNUTMA VE HATIRLAMA SÜRECİNİN BÜTÜNÜDÜR.”

 

Proje; “An”, “Anlama” ve “Anma” kavramlarını bir bütün olarak ele almış olup, bu kavramlar bütününün mimari ile dengelenmesi üzerine kurulmuştur. “An”da hissetmek, daha iyi “anlama”ya, dolayısıyla anlayarak “anma”ya ve “bellekte daha kalıcı olmaya” sebebiyet verir. Bu kapsamda; “savaşın öyküsü” ile tasarım alanındaki “peyzaj”,  “yapı” ve tasarlanan yeni “anıt” bir bütün olarak kurgulanmıştır.

"GEÇMİŞ, ŞİMDİ VE GELECEK ARASINDA YAŞAYAN BİR YER"

 

Tasarlanan projede; herkesin ziyaret ettiği, yitirilen yaşamlara ait anıların hayat bulduğu, “yaşayan bir yer” ve geçmiş ile gelecek arasındaki bağın sağlamlaştırılarak kalıcı olması hedeflenmiştir. Dolayısıyla bu proje, sadece yapı ve peyzajdan ibaret olmayıp; mekanları, kullanımları, imkan verdiği sosyal ilişkileri, hissettirdikleri, düşündükleri ile bir bütün olmayı amaçlamaktadır.  Projenin, bu birlik, beraberlik ve barış kurgusu içinde herkese kollarını açacağı ve yeni nesillere ışık tutacağı bir alan olması beklenmektedir.

bottom of page